Complyit

Grundkurs i Projektledning del 1

Datum

Plats

Stad

Stockholm

Pris

4900 (inkl lunch, exkl moms)

Grundkurs i projektarbete med fokus på projektledning.

Vi riktar oss framför allt till Dig som har ett par års arbetslivserfarenhet av projektarbete. Kanske har Du som långsiktigt mål att bli projektledare? Kursen består av två delar i vilka vi går igenom grunderna för projektet som arbetsform med hjälp av olika projektmodeller, målstyrning, riskhantering och budget.

I del 1 så reder vi ut begrepp som projektorganisation, arbetspaket och effektmål. Vi tittar på resurssättning ochtidsplanering. Hur kan det vardagliga arbetet för projektledaren se ut ochvilka problem kan dyka upp? Vi kommer naturligtvis att ge utrymme fördiskussioner och case studies. Vi har även praktiska övningar i bl. akommunikation och ledarskap. Del 1 fungerar bra som en fristående teoretisk bas för projektledning.

Under del 2, kommer vi att göra många praktiska övningar, varför det är nödvändigt att ha den förkunskap som del 1 ger. Denna förkunskap kan man naturligtvis redan skaffat sig på annat sätt.

Syfte

 • Ge en helhetssyn på projektarbete
 • Förmedla verktyg som kan användas i projektarbete
 • Tydligare kommunikation och ledarskap
 • Utbyte av erfarenheter

Teori

 • Projektmodeller 
 • Dela upp i arbetspaket
 • Projektorganisation 
 • Effektmål, projektmål
 • Möten 
 • Kommunikation
 • Tidplan 
 • Resurser
 • Budgetarbete 
 • Riskhantering
 • Email 
 • Ledarskap

Praktiska Övningar

 • Kommunikation
 • Projektledarens arbete

Vi som ger kursen har många års erfarenhet att projektledning, projektarbete och ledarskap.

Anmäl dig till kursen här!

Fyll i dina uppgifter och kursens namn så återkommer vi via den mejladress du angivt.

Tack! Kursanmälan är nu skickad och vi återkommer via mejl.

Oj! Det verkar som om mejladressen blivit fel. Dubbelkolla den och prova igen. :)