Complyit

Vi är konsulter inom Life Science, typ.

Vi är konsulter inom Life Science som fokuserar på individen och relationer.

Vi tillhandahåller konsulttjänster inom Life Science

Complyit erbjuder tjänster inom bl.a projektledning,
kvalitetssäkring och validering inom läkemedels- och medicinteknikindustrin, där kraven som ställs på personalens erfarenhet och kunskap är av största vikt.

Vi satsar på våra konsulters utveckling!

Complyit är ett specialistkonsultbolag där vi på olika sätt satsar på våra medarbetares utveckling och välmående. Förutom både interna och externa utbildningar, får du som konsult även ta del av, och chansen att engagera dig i, våra interna projekt. Vi kallar dem för 4 Co.

För oss är det en självklarhet att bara erbjuda högpresterande och kompetenta konsulter. Det är också självklart för oss att erbjuda en härlig arbetsplats, ett nära ledarskap samt en utvecklande och inspirerande miljö. För oss är konsulten en människa du vill jobba med. En glad, driven, lyhörd och ambitiös person som våra kunder aldrig glömmer. Complyit står för respekt, glädje och att ge kunden lite mer - tillsammans. Vi nöjer oss inte med att bara vara bra konsulter.

Vi kallar oss Co-workers.

Varje månad kommer vi låta en medarbetare få möjligheten att donera 10000 kr till en god sak som den brinner för. Med detta hoppas vi att vi får en härlig mångfald av områden, lokalt och globalt, som vi kan stödja och brinna för tillsammans!
Anna och Firas
Ägare och grundare
av Complyit