Complyit

Vi är konsulter inom Life Science, typ.

Vi är konsulter inom Life Science som fokuserar på individen och relationer.

Vi tillhandahåller konsulttjänster inom Life Science
Complyit erbjuder tjänster inom bl.a projektledning,
kvalitetssäkring och validering inom läkemedels- och medicinteknikindustrin, där kraven som ställs på personalens erfarenhet och kunskap är av största vikt.

För oss är det en självklarhet att bara erbjuda högpresterande och kompetenta konsulter. Det är också självklart för oss att erbjuda en härlig arbetsplats, ett nära ledarskap samt en utvecklande och inspirerande miljö. För oss är konsulten en människa du vill jobba med. En glad, driven, lyhörd och ambitiös person som våra kunder aldrig glömmer. Complyit står för respekt, glädje och att ge kunden lite mer - tillsammans. Vi nöjer oss inte med att bara vara bra konsulter.

Vi kallar oss Co-workers.

Varje månad kommer vi låta en medarbetare få möjligheten att donera 10000 kr till en god sak som den brinner för. Med detta hoppas vi att vi får en härlig mångfald av områden, lokalt och globalt, som vi kan stödja och brinna för tillsammans!
Anna och Firas
Ägare och grundare
av Complyit
Stina
Johansen
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) för att på denna väg stärka föräldrarna hemma och i relation till skolan. Barn med odiagnostiserad dyslexi riskerar att tappa år av utveckling - både i självkänsla, självförtroende och kunskaper från skolan. FDB är en viktig resurs för att sprida mer kännedom om dyslexi. Varje barn och ungdom som får stöd kring sin dyslexi - i tid - ger vi möjligheten till en starkare framtid!”