Complyit
Jag och Firas tycker att det starka sociala engagemanget är ett härligt inslag hos oss på Complyit. Det är tydligt att alla brinner för något och att det finns en vilja att förändra och påverka saker till det bättre. Det är också tydligt att vi brinner för olika saker och det är svårt att motivera varför det ena skulle vara viktigare än det andra. Därför har vi bestämt oss för att införa något helt nytt så att alla får möjlighet att sätta sin personliga prägel på de insatser Complyit sponsrar.
Varje månad kommer vi låta en medarbetare få möjligheten att donera 10000 kr till en god sak som hen brinner för. Med detta hoppas jag och Firas att vi får en härlig mångfald av områden, lokalt och globalt, som vi kan stödja och brinna för tillsammans!
Anna och Firas
Ägare och grundare
av Complyit
Jacob K
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till UNHCR för att stötta barn och familjer på flykt. Med mitt val hoppas jag att några får det skydd och den nödhjälp de behöver.”
Aprils bidrag går till ännu en gång till UNHCR. Jacob har valt att dela summan mellan två områden i kris; Ukraina där kriget pågår sedan 24:e februari samt Jemen där konflikter har pågått i över sex år. Det är en bortglömd mänsklig katastrof som förvärras varje dag. Hem, sjukhus och skolor bombas och Jemen går mot den värsta svältkatastrofen som världen har sett på flera decennier. 400 000 barn är svårt undernärda, om inte läget förbättras har de bara veckor eller månader kvar i livet. Stort tack Jacob - för att du genom din gåva till UNHCR återigen visar att vi på Complyit bryr oss och engagerar oss i andra människors liv och livsöden. Och vi gör det på riktigt i handling och engagemang.
Coexist
”Vi har valt att skänka 50 000 kr till UNHCRs arbete för att akut stötta och hjälpa barn och familjer i Ukraina.”
Det är med bestörtning, oro och sorg vi alla följer utvecklingen i Ukraina. Mars bidrag har vi därför valt att femdubbla och i vår interna grupp Coexists namn skänka till UNHCRs otroligt angelägna och viktiga arbete med att stötta barn och familjer på flykt i Ukraina. Just nu dubblas alla bidrag tack vare Akelius Foundation och vi uppmanar alla som har möjlighet att göra ett bidrag.
Lovisa H
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Ung Cancer, en ideell organisation som finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Med mitt val hoppas jag kunna göra skillnad för unga vuxna cancerberörda, så att Ung Cancer trots två tuffa pandemiår med inställda planer, avstånd och oro kan fortsätta sitt viktiga arbete för unga vuxna cancerberörda.”
Februaris bidrag går till den ideella organisationen Ung Cancer, vars vision är att alla unga vuxna cancerberörda mellan 16 och 30 år ska få det stöd och bemötande de har rätt till och att ingen ska känna sig ensam. Ung Cancer ger personligt stöd, rehabilitering, skapar mötesplatser, informerar och är de unga cancerberördas röst i samhället. Stort tack Lovisa för att du med ditt val hjälper oss ge stöd till en organisation som når ut till unga cancerberörda i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Det här gör skillnad.
Julia Go
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Suicide Zero för att stötta deras viktiga arbete mot psykisk ohälsa. Med mitt val hoppas jag vi kan bidra till att belysa, normalisera och informera så att fler vågar be om hjälp och få stöd.”
Januaris bidrag går till Suicide Zero, en organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Nära 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. Stort tack Julia - för att du genom din gåva till Suicide Zero hjälper till med stöd men också informationsspridning om detta svåra och viktiga ämne. Detta är andra gången som valet hos en Co-worker faller på denna organisation - det är tydligt att psykisk ohälsa är ett område som berör nästan alla människor. Vi hoppas med vårt inlägg att fler företag får upp ögonen för Suicide Zero och väljer att ge sitt stöd eller bidrag.
Johannes L
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Fryshuset, som vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Fryshuset vill göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Fryshuset erbjuder genom sin verksamhet: stöd, råd och en samlingsplats där unga kan utvecklas. Med mitt val hoppas jag att någon som lever i utanförskap får en möjlighet att hitta en aktivitet som förändrar livet.”
Novembers bidrag går till Fryshuset, en organisation som sedan 1984 har arbetat för unga och även för dem som ingen annan trott på. Hos Fryshuset står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig - oavsett bakgrund, intresse och ambition. Stort tack Johannes - för att du genom din varma gåva till Fryshuset hjälper till att stötta och engagera Sveriges ungdomar - såväl långsiktigt som här och nu, i en värld som inte alltid är lätt och självklar för alla.
Nina J B
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Mercy Ships Sverige som via sina sjukhusfartyg ger gratis sjukvård och arbetar med uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling i områden där resurserna inte alltid räcker till. Med mitt val hoppas jag att fler patienter kan få hjälp med livsnödvändiga operationer samt att hälsovårdssystem runt om i världen förstärks genom utbildning, mentorskap och förbättring av lokal infrastruktur. Det här är en sak jag tycker är viktig.”
Oktobers bidrag går till organisationen Mercy Ships Sverige som driver världens största civila sjukhusfartyg. I 30 år har de verkat i nationer som nästan saknar kirurgi. De utför gratis operationer på tiotusentals människor. Alla som jobbar på sjukhusfartygen är volontärer, och det är tusentals människor varje år som bidrar med sin tid. Allt från toppkirurger, sjökaptener till städare och cafépersonal. Stort tack Nina - för att du uppmärksammar detta område och ger oss som företag en möjlighet att hjälpa ett fantastiskt initiativ som vi inte varit varse. 50% av världens befolkning bor i närheten av en hamnstad, och med dessa fartyg stationerade vid kusten kan sjukvård effektivt nå stora delar av människor som behöver den.
Matilda O
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Viggo Foundation som arbetar för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få ett aktivare liv och möjlighet att idrotta. Med mitt val hoppas jag att fler barn med NPF-diagnoser får möjlighet att uppleva den glädje och känsla av samhörighet som idrott ger och som alla barn förtjänar.”
Septembers bidrag går till Viggo Foundation som arbetar för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF diagnoser) skall få möjlighet till ett aktivt liv med idrott. Måns Möller startade Viggo Foundation när han inte hittade någon aktivitet som passade sin son Viggo med autistiskt syndrom. När de gick till skidskolan och han berättade om sin sons diagnos, och frågade om de fick vara med fick han svaret att de inte vågade ta in Viggo i gruppen eftersom de inte hade någon specialkompetens för ”sådana där barn”. Måns beslutade sig för att göra något åt saken och fokus har varit att samla in pengar för att utveckla en träningsmodell som passar barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Stort tack Matilda - för att du med ditt val hjälper barn med speciella behov, till ett aktivt liv med möjlighet till idrott och alla positiva saker det också för med sig.
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) för att på denna väg stärka föräldrarna hemma och i relation till skolan. Barn med odiagnostiserad dyslexi riskerar att tappa år av utveckling - både i självkänsla, självförtroende och kunskaper från skolan. FDB är en viktig resurs för att sprida mer kännedom om dyslexi. Varje barn och ungdom som får stöd kring sin dyslexi - i tid - ger vi möjligheten till en starkare framtid!”
Augustis bidrag går till FDB - Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. Pandemin har starkt begränsat föräldrars närvaro i skolan och många av de naturliga tillfällena för samtal med personalen har försvunnit. Det drabbar mest barn med särskilda behov, och när ett eller två år av skolgången rinner iväg utan att någon riktigt förstår så kan det få stora konsekvenser. FDB har i över 30 år jobbat för att öka förståelse och kunskap om dyslexi. Stort tack Stina för en donation som återigen riktas till våra barn under årets IContribute special - hjälp i kölvattnet av pandemin.
Anna och Firas
”Vi har valt att donera 10 000 kr var till två olika organisationer, Maskrosbarn och Giving People som båda arbetar för att ge stöd till utsatta barn. Vi vill med vår donation hjälpa barn som har det svårt att få möjlighet att göra något roligt på sommarlovet.”
Juni och Julis bidrag går till Giving People och Maskrosbarn som får 10 000 kr var till sina sommarkampanjer till förmån för barn som har det svårt i Sverige. Med våra bidrag hoppas vi att fler barn ska få chansen att skapa fina sommarminnen.
Oscar D
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Rädda barnen i hopp om att de kan hjälpa de barn som har det allra tuffast i Sverige och runt om i världen under pandemin. Med mitt val hoppas jag att livssituationen förbättras för barnen, som är pandemins tysta offer.”
Majs bidrag går till Rädda Barnen - världens största självständiga barnrättsorganisation. Rädda Barnen har funnits i över hundra år och fokuserar på hållbara insatser - akuta och långsiktiga. När barnen blir trygga blir världen trygg. Stort tack Oscar - för att du med ditt val bidrar till att barn i Sverige och världen får en trygg barndom på lika villkor. En investering i barnen är en investering i framtiden och där vill vi göra skillnad med vår donation.
Coexist
”Vi har valt att bidra med 10 000 kr till Friluftsfrämjandet för kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. Friluftsfrämjandet prioriterar särskilt allemansrätten, ökad livsglädje och folkhälsa, samt respekt för naturen. Med vårt val hoppas vi att fler, stora som små, kan få möjligheten att uppleva den fina natur som det finns så mycket av i Sverige.”
Aprils bidrag går till Coexist som valt att skänka 10 000 kr till Friluftsfrämjandet som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Friluftsfrämjandet strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter som är välkomnande, tillgängliga och trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Stort tack Coexist - När covid-19-krisen drabbade vårt samhälle och allt förändrades fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek. Detta stöd hjälper i tider som är ekonomiskt påfrestande och där folkhälsan fortsatt ska kunna stå i fokus.
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Alla Kvinnors Hus för att stötta deras ideella arbete med att hjälpa vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relation.”
Mars bidrag går till den ideella organisationen Alla Kvinnors Hus som hjälper vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. AKH erbjuder skyddat boende, samtalsstöd och verkar för en ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker och media. Stort tack Mia - för att du med ditt val hjälper oss att förbättra villkoren för vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relation. Ett av många problemområden som ökat under pandemin.
Niklas P
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Svenska turistföreningen (STF) för att på så sätt stötta STF att klara sig genom denna oroliga tid. Med mitt val hoppas jag att STF kan fortsätta utveckla och underlätta naturturismen för att på så sätt få ut fler människor i skog och mark som kan njuta av friluftslivet. Är övertygad om att detta även ger ytterligare vinster i form av hälsoeffekter och ökat engagemang för miljö- och klimatfrågor."
Februaris bidrag går till  Svenska turistföreningen (STF). Sedan 1885 har STF gjort det möjligt för människor att upptäcka Sverige med avseende på natur- och friluftslivsupplevelser. Coronapandemin satte stopp för nästan allt resande under våren 2020. Därmed hamnade STF snabbt i en akut svår ekonomisk kris med dramatiska nedskärningar för att inte föreningen skulle förblöda ekonomiskt. Stort tack Niklas - för att du med ditt val ökar möjligheterna för oss att upptäcka och utforska mer i vårt vackra land Sverige. Ditt val känns så rätt i tiden, samtidigt som behovet av ekonomiskt stöd för STF är större än någonsin.
Maria Z
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till BRIS, då barns behov av stöd är extra stort i Coronapandemins spår. Utsatta barn blir ännu mer utsatta med ett mer otillgängligt stöd i vardagen med skola på distans och fritidsaktiviteter på paus. Med mitt val vill jag vara med och bidra till att det finns lättillgänglig professionell hjälp för barn som behöver det."
Först ut januari 2021 är Maria som valt att bidra med ytterligare 10 000 kr till BRIS, då barns behov av stöd är extra stort i Coronapandemins spår. Under jullovet hade Bris kuratorer 1438 samtal med barn – en ökning med hela 40 procent jämfört med samma period föregående år. Många samtal handlade om oro inför samhällsläget och om bråk och otrygghet i hemmet. Stort tack Maria - för att du med ditt val fortsätter att sätta fokus på utsatta barn och därmed ta Complyits insats till nästa nivå. Så länge det föds nya barn har vi ett ansvar som aldrig tar slut. Vi vill uppmana alla vuxna att fortsätta se och lyssna på barn i sin närhet. Just nu är det extra viktigt att inge hopp om att vardagen kommer att bli bättre igen!
Anna & Firas
”Till följd av Covid-19 lever vi i en tid av osäkerhet. Rekordmånga barn har under pandemin hört av sig till Bris, som har behövt stärka bemanningen för att möta det stora samtalstrycket. Här vill vi göra skillnad! Vi är fantastiskt glada för att Miss Li ville spela för oss på Complyit och att vi får publicera vår spelning på Linkedin och med gemensamma krafter hjälpas åt att samla in pengar till BRIS. För varje ”like” vårt klipp får kommer vi skänka 5 sek till BRIS.”
Sedan drygt ett år tillbaka har vi varje månad låtit en medarbetare få möjligheten att donera 10 000 kr till en god sak som hen brinner för. I samband med Corona pausades detta initiativ för att styra om och lägga fokus på att hjälpa lokalt och utifrån effekterna av Covid -19. Vi har nu landat i att vi vill skänka pengar till Bris då det är många barn som behöver en trygg vuxen att prata med när tillvaron är osäker. För att sprida ytterligare glädje även internt spelade Miss Li för oss på vårt digitala kvartalsmöte i september. Detta vill vi gärna bjuda på och vi kommer därför lägga upp ett klipp på LinkedIn där Miss Li spelar för oss.
Ann-Louise
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till organisationen WaterAid som arbetar för att höja levnadsstandarden för de många miljoner människor som saknar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Rent vatten är livsavgörande på många sätt och nödvändigt för att minska sjukdomsspridning. Med mitt bidrag hoppas jag att fler människor i fattiga samhällen som är extra utsatta för klimatförändringarna får tillgång till det.”
Mars bidrag går till WaterAid som arbetar för att höja levnadsstandarden för de många miljoner människor som saknar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Stort tack Ann-Louise - för att du med ditt val ser till att fler människor får tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Det känns också högaktuellt att vi på Complyit via dig får stödja ett enormt viktigt område nu i takt med att Coro­n­aviruset sprider sig och mil­jarder män­niskor sak­nar till­gång till tvål och vat­ten. Med hjälp av din gåva kommer vi ge fler människor möjlighet till rent vatten och nytt hopp.
Elisabeth N
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Alzheimerfonden för att genom forskning förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Med mitt val hoppas jag att det ska hittas ett botemedel på denna folksjukdom som drabbar både patient och anhöriga så hårt.”
Februaris bidrag går till Alzheimerfonden som stöttar forskning kring demenssjukdomar. Stort tack Elisabeth - för att du med ditt val hjälper oss på Complyit att bidra till forskning inom demenssjukdomar. Trots att fler än 160 000 människor i vårt land lider av någon form av demenssjukdom saknas ännu både botemedel och bra mediciner. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Därför är det bråttom att lösa demensgåtan.
”Jag vill bidra med 10 000 kr till Mind. Mind är en ideell förening som jobbar med att motverka och uppmärksamma psykisk ohälsa. Detta görs genom bland annat kunskapsspridning i form av seminarier och utbildningar, och genom stödlinjer dit personer som mår psykiskt dåligt och deras anhöriga kan vända sig. Genom mitt bidrag hoppas jag kunna bidra till att Mind kan fortsätta bedriva denna typen av viktiga konkreta åtgärder för att motverka psykisk ohälsa”
Januaris bidrag går till organisationen Mind som jobbar med att motverka och uppmärksamma psykisk ohälsa. Stort tack Axel - för att du med ditt val hjälper oss på Complyit att bidra till att öka medvetenheten och möjligheter till stöd för människor med psykisk ohälsa. Varje år tar 1500 personer i Sverige sina liv, trafiken skördar 300 offer. Globalt dör 800 000 personer varje år på grund av självmord. Denna siffra uppskattas till fler än krigens direkta offer. Vi behöver våga prata mer om psykisk ohälsa. Och rädda liv.
"Jag har valt att skänka 10 000 kr till Hjärt-Lungfonden som delar ut pengar till hjärt- och lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Med mitt val hoppas jag kunna bidra till forskning som leder till bättre vård och kunskap om folksjukdomar som direkt eller indirekt drabbar stora delar av befolkningen."
Decembers bidrag gå till Hjärt-Lungfonden som arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv. Vägen dit går genom forskning och organisationen är helt beroende av bidrag för sin verksamhet. Tack Maria för att du hjälper oss att stödja kampen mot vår tids största folksjukdomar. Hjärtinfarkt som är ett av Hjärt-Lungfondens fokusområden, är den vanligaste orsaken till dödsfall såväl i Sverige som globalt. Din gåva till forskningen räddar liv och ger människor fler friska år.
”Jag vill skänka 10 000 kronor till organisationen "Kvinna till Kvinna" som arbetar sedan 1993 för att ge kvinnor en röst. I världens krig och konflikter utsätts kvinnor för våld och övergrepp och världen är fortfarande långt ifrån jämställd. Kvinna till Kvinna arbetar för att ge kvinnor makt över sina egna liv och i samhället. Med mitt val hoppas jag kunna bidra till ökad jämställdhet vilket är en förutsättning för fred och hållbar utveckling i världen.”
Novembers bidrag går till organisationen Kvinna till Kvinna som under 25 års tid arbetat för kvinnors rättigheter världen över. Med sina 100 partnerorganisationer på plats i 20 länder runt om i världen är de en av världens främsta kvinnorättsorganisationer. Stort tack, Birgitta - för att du med ditt val ger oss på Complyit ytterligare en möjlighet att stödja kvinnors kamp ute i världen. Eftersom vi är 85% kvinnor på företaget känns det extra angeläget att hjälpa våra medsystrar som inte är födda med de möjligheter till ett jämställt liv som alla förtjänar.
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Zambia och projektet Ending Child Marriages in Luapula Province som drivs av The Non-Governmental Gender Organsations’ Coordinating Council (NGOCC). Pengarna går till att stötta kvinnors lånesparklubbar i Zambia och därmed främja kvinnornas ekonomiska egenmakt. Med mitt val hoppas jag att siffrorna för barnäktenskap minskar då kvinnorna genom sina lånesparklubbar kan börja driva små verksamheter och betala skolavgifter för sina flickor och därmed inte gifta bort dom på grund av ekonomisk överlevnad.”
Oktobers bidrag går till till Zambia och organisationen NGOCC, där Nariman har en nära familjevän som arbetar. NGOCC möjliggör för familjer i Zambia att betala skolavgifter så flickorna kan gå i skola istället för att bli bortgifta. De arbetar också för kvinnors ”empowerment” och för att de ska kunna starta upp sina egna verksamheter utan att vara beroende av inkomsten från sina män. Stort tack, Nariman - för att du bidrar till detta viktiga arbete och att vi genom dig och din vän, får möjlighet att göra skillnad i ett land långt, långt bort, men med problem som vi känner för. Tack vare din, Narimans, personliga närhet till organisationen ser vi mycket fram emot att få ta del av och mer specifikt få följa just detta projekt i Zambia.
Karin H
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till WWF för deras långsiktiga och målmedvetna arbete med att bevara och skydda hotade och unika arter och livsmiljöer på vår jord.”
Septembers bidrag går till Världsnaturfonden (WWF), som sedan 1961 bedriver projekt i mer än 100 länder i syfte att bevara en levande planet. Arbetet bedrivs och finansieras genom gåvor från allmänheten. Stort tack, Karin för att du bidrar till världsnaturfondens viktiga arbete. Ett arbete som är direkt kopplat till FNs hållbarhetsmål nr 15 - Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Världsnaturfonden har mottagit gåvan och tackar för Karins omtanke och hjälp till arbetet för en levande planet.
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Löparakademin för deras arbete med social inkludering och jämlik folkhälsa i socioekonomiskt utsatta områden runt om i Sverige. Löparakademin kombinerar träning med mentorskaps-program för att stärka ungdomar på livets alla plan. Med mitt val vill jag bidra till ett inkluderande samhälle där alla unga oavsett bakgrund får en stabil plattform att stå på och samma förutsättningar till en god hälsa.”
Augustis bidrag går till Löparakademin som arbetar för jämlik hälsa och social inkludering med visionen om ett Sverige där alla kan uppnå sin fulla potential. Stort tack Beatrice för att du engagerar dig i två viktiga frågor - jämlikhet och hälsa. Vi är många sportsjälar på Complyit och därför känns det extra viktigt att hjälpa till och bidra till att fler ges möjlighet att uppleva de positiva effekterna av motion, oavsett var du bor och din bakgrund.
Anna och Firas
”Vi har valt att bidra med 10 000 kr till Giving Peoples sommarkampanj med önskan om att de barn i Sverige som lever under ekonomisk utsatthet ska få en möjlighet att göra något roligt under sommarlovet.”
Julis bidrag går till Giving Peoples sommarkampanj. Aldrig blir de ekonomiska klyftorna i samhället så uppenbara som under sommaren och den absolut svåraste tiden för många barn är sommarlovet. Därför öppnar Giving People sin populära sommaransökan. Här kan den som är i behov av stöttning inför sommaren ansöka om en aktivitet till sina barn. Tack för ert val Anna och Firas! Vi hoppas att gåvan kan hjälpa och uppmuntrar andra att göra det samma. https://givingpeople.se/
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till PLAN INTERNATIONAL med önskan att detta ska bidra till flickors rätt till att växa upp i en jämställd värld. Jag önskar att alla världens flickor får rätten att bli behandlade på ett respekterat och jämlikt sätt. Med mitt val hoppas jag att vi tagit ett steg närmare en säker och ljus framtid för världens alla flickor.”
Junis bidrag går till PLAN INTERNATIONAL som jobbar globalt för att tjejer ska få samma möjligheter som pojkar, nå nolltolerans mot våld, ge tjejer rätten att fatta beslut om sin egen kropp, få en trygg utbildning och mycket mer. Alla flickor bär på en kraft att förändra världen. Den här gåvan stödjer projekt som stärker flickors rättigheter så att de får möjlighet att påverka och välja sin egen framtid. Stort tack Ina, för att du väljer ett tema som ligger oss lite extra varmt om hjärtat med tanke på att vi har så många fantastiska kvinnliga medarbetare på Complyit. Du själv är ett lysande exempel på hur långt man kan nå med vilja och glöd i en jämlik miljö. Självklart ska alla flickor få möjligheten att bli lika ”awesome” som du.
Jill Lundberg
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Stockholms Stadsmission, för att stödja deras arbete att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Med mitt val hoppas jag att fler människor som hamnat utanför ska få den hjälp som krävs för att förändra sin livssituation och att finna en väg tillbaka in i samhället.”
Majs bidrag går till Stockholms Stadsmission för att stödja deras arbete att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Stockholms Stadsmission gör oerhört mycket för att komplettera samhällets insatser för hemlösa, utsatta barn och ungdomar. Rent konkret bidrar de bland annat med mat och kläder, bedriver nattjour och stödboenden. Stort tack Jill, för att du uppmärksammat ett lokalt problem, där du vill agera och göra skillnad i vår närmiljö. Tack för din omtanke om människor som finns i vår absoluta närhet, men befinner sig långt bort när det gäller trygghet, värme och ekonomiska förutsättningar.
Jonas C
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Läkare utan gränser för att stödja deras insats i Moçambique som drabbats mycket hårt av cyklonen Idai. Pengarna hjälper Läkare utan gränser att bedriva akutsjukvård samt att bekämpa en hotande koleraepidemi.”
Aprils bidrag går till Läkare Utan Gränsers arbete i Moçambique som drabbats hårt av cyklonen Idai. Stort tack, Jonas, för att du är så vaken, agerar snabbt och väljer att ge din gåva som support till en akut situation där det är ett absolut nödläge. Det känns mycket bra för Complyit att du med ditt val gör så att vi här och nu kan hjälpa till mitt under en pågående katastrof. https://lakareutangranser.se/nyheter/idai-insatsen-i-mocambique-vaxer
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Suicide Zero som arbetar för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och förebygga självmord. Jag har själv en anhörig som har tagit sitt liv och vet vilken smärta och vanmakt detta orsakar. Det kan vara svårt att förstå vilket lidande en person upplever för att välja att avsluta sitt liv. Det är vanligare än man tror, fyra personer om dagen tar sitt liv helt i onödan. Allt fler yngre personer, som bara är i början av sina liv, väljer att avsluta det i förtid. Våga ta det jobbiga samtalet, det kan rädda liv. Med detta bidrag från oss hoppas jag att vi kan göra någon skillnad. Ta hand om varandra där ute.”
Mars bidrag går till Suicide Zero som arbetar för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och förebygga självmord. Stort tack Jonas, din motivering talar för sig själv. Vi hoppas donationen och inlägget bidrar till att fler vågar tala med varandra om detta svåra ämne.
Åsa W
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Unicefs världsföräldrar för alla utsatta barn i världen som inte alltid har det som vi själva tar för givet. Barnen är de mest utsatta i svåra förhållanden, samtidigt som de är vår framtid. Med mitt val hoppas jag att fler barn i världen som lever under dessa omständigheter kan få det något lite bättre och en ljusare framtid.”
Februaris bidrag går till Unicefs Världsföräldrar. Åsa är själv världsförälder sedan 14 år tillbaka och vill nu ge ytterligare en riktad insats till denna globala organisation. ”Du hjälper inte bara ett eller några barn, i en by eller i ett land. Du är med och kämpar för utsatta barn över hela världen. Ge pengar varje månad – var med och kämpa för barn varje dag – bli världsförälder.” https://unicef.se/ Stort tack, Åsa, för att du bidragit med ytterligare en donation som går till det viktigaste vi har – våra barn.
Huguette Johansson
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Hjärnfonden för att stödja forskningen om neurologiska sjukdomar. En utökad kunskap om hjärnan främjar möjligheten att kunna förstå och lyckas besegra dess sjukdomar. Med mitt val hoppas jag på bättre läkemedel för att både sjukdomsdrabbade och deras anhöriga ska få en ökad livskvalitet.”
Januaris bidrag går till Hjärnfonden, en organisation som jobbar med att stödja forskningen av neurologiska sjukdomar. Lite mer specifikt har Huguette valt att rikta bidraget mot MS. Stort tack, Huguette, för att du bidragit till ett område som vi tror alla känner för och med ett nära släktskap till det som vi på Complyit arbetar med när forskningen resulterat i ett hjälpande läkemedel.
Madeleine G
”Med mitt val hoppas jag kunna bidra till att glädje når ut till barn i de mest utsatta situationer. Alla barn förtjänar att få skratta.”
Decembers bidrag tar vår värdering Joy till nästa nivå då 10 000 kr går till den ideella organisationen Clowner utan gränser, som arbetar med att sprida hopp, skratt och glädje till barn i utsatthet. “Vi förvandlar din gåva till skratt och tar den till de barn som behöver det allra mest. När det fungerar som bäst skapas hopp. Någon kiknar av skratt. Någons värld förändras. Världen förändras.” Stort tack, Madeleine, för att du tagit Joy på allvar och omvandlat detta till en god sak som når långt utanför Complyits gränser.
Erika P
”Jag har valt att bidra med 10 000 kronor till Läxhjälpen för deras arbete med att öka gymnasiebehörigheten i utsatta områden och minska risken för framtida utanförskap. Jag önskar ett samhälle där alla har samma möjlighet att forma sitt liv oberoende av var du bor, din bakgrund, dina föräldrars bakgrund och utbildning. Med mitt val vill jag bidra till en mer likvärdig skola för alla barn.”
Novembers bidrag går till Läxhjälpen som bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i utsatta områden. Målgruppen är elever som saknar godkända betyg i årskurs 8 och 9 och som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor samtidigt som de fungerar som en positiv förebild och mentor.