Complyit
Jag och Firas tycker att det starka sociala engagemanget är ett härligt inslag hos oss på Complyit. Det är tydligt att alla brinner för något och att det finns en vilja att förändra och påverka saker till det bättre. Det är också tydligt att vi brinner för olika saker och det är svårt att motivera varför det ena skulle vara viktigare än det andra. Därför har vi bestämt oss för att införa något helt nytt så att alla får möjlighet att sätta sin personliga prägel på de insatser Complyit sponsrar.
Varje månad kommer vi låta en medarbetare få möjligheten att donera 10000 kr till en god sak som hen brinner för. Med detta hoppas jag och Firas att vi får en härlig mångfald av områden, lokalt och globalt, som vi kan stödja och brinna för tillsammans!
Anna och Firas
Ägare och grundare
av Complyit
Nariman A
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Zambia och projektet Ending Child Marriages in Luapula Province som drivs av The Non-Governmental Gender Organsations’ Coordinating Council (NGOCC). Pengarna går till att stötta kvinnors lånesparklubbar i Zambia och därmed främja kvinnornas ekonomiska egenmakt. Med mitt val hoppas jag att siffrorna för barnäktenskap minskar då kvinnorna genom sina lånesparklubbar kan börja driva små verksamheter och betala skolavgifter för sina flickor och därmed inte gifta bort dom på grund av ekonomisk överlevnad.”
Oktobers bidrag går till till Zambia och organisationen NGOCC, där Nariman har en nära familjevän som arbetar. NGOCC möjliggör för familjer i Zambia att betala skolavgifter så flickorna kan gå i skola istället för att bli bortgifta. De arbetar också för kvinnors ”empowerment” och för att de ska kunna starta upp sina egna verksamheter utan att vara beroende av inkomsten från sina män. Stort tack, Nariman - för att du bidrar till detta viktiga arbete och att vi genom dig och din vän, får möjlighet att göra skillnad i ett land långt, långt bort, men med problem som vi känner för. Tack vare din, Narimans, personliga närhet till organisationen ser vi mycket fram emot att få ta del av och mer specifikt få följa just detta projekt i Zambia.
Karin H
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till WWF för deras långsiktiga och målmedvetna arbete med att bevara och skydda hotade och unika arter och livsmiljöer på vår jord.”
Septembers bidrag går till Världsnaturfonden (WWF), som sedan 1961 bedriver projekt i mer än 100 länder i syfte att bevara en levande planet. Arbetet bedrivs och finansieras genom gåvor från allmänheten. Stort tack, Karin för att du bidrar till världsnaturfondens viktiga arbete. Ett arbete som är direkt kopplat till FNs hållbarhetsmål nr 15 - Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Världsnaturfonden har mottagit gåvan och tackar för Karins omtanke och hjälp till arbetet för en levande planet.
Beatrice F
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Löparakademin för deras arbete med social inkludering och jämlik folkhälsa i socioekonomiskt utsatta områden runt om i Sverige. Löparakademin kombinerar träning med mentorskaps-program för att stärka ungdomar på livets alla plan. Med mitt val vill jag bidra till ett inkluderande samhälle där alla unga oavsett bakgrund får en stabil plattform att stå på och samma förutsättningar till en god hälsa.”
Augustis bidrag går till Löparakademin som arbetar för jämlik hälsa och social inkludering med visionen om ett Sverige där alla kan uppnå sin fulla potential. Stort tack Beatrice för att du engagerar dig i två viktiga frågor - jämlikhet och hälsa. Vi är många sportsjälar på Complyit och därför känns det extra viktigt att hjälpa till och bidra till att fler ges möjlighet att uppleva de positiva effekterna av motion, oavsett var du bor och din bakgrund.
Anna och Firas
”Vi har valt att bidra med 10 000 kr till Giving Peoples sommarkampanj med önskan om att de barn i Sverige som lever under ekonomisk utsatthet ska få en möjlighet att göra något roligt under sommarlovet.”
Julis bidrag går till Giving Peoples sommarkampanj. Aldrig blir de ekonomiska klyftorna i samhället så uppenbara som under sommaren och den absolut svåraste tiden för många barn är sommarlovet. Därför öppnar Giving People sin populära sommaransökan. Här kan den som är i behov av stöttning inför sommaren ansöka om en aktivitet till sina barn. Tack för ert val Anna och Firas! Vi hoppas att gåvan kan hjälpa och uppmuntrar andra att göra det samma. https://givingpeople.se/
Ina B
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till PLAN INTERNATIONAL med önskan att detta ska bidra till flickors rätt till att växa upp i en jämställd värld. Jag önskar att alla världens flickor får rätten att bli behandlade på ett respekterat och jämlikt sätt. Med mitt val hoppas jag att vi tagit ett steg närmare en säker och ljus framtid för världens alla flickor.”
Junis bidrag går till PLAN INTERNATIONAL som jobbar globalt för att tjejer ska få samma möjligheter som pojkar, nå nolltolerans mot våld, ge tjejer rätten att fatta beslut om sin egen kropp, få en trygg utbildning och mycket mer. Alla flickor bär på en kraft att förändra världen. Den här gåvan stödjer projekt som stärker flickors rättigheter så att de får möjlighet att påverka och välja sin egen framtid. Stort tack Ina, för att du väljer ett tema som ligger oss lite extra varmt om hjärtat med tanke på att vi har så många fantastiska kvinnliga medarbetare på Complyit. Du själv är ett lysande exempel på hur långt man kan nå med vilja och glöd i en jämlik miljö. Självklart ska alla flickor få möjligheten att bli lika ”awesome” som du.
Jill L
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Stockholms Stadsmission, för att stödja deras arbete att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Med mitt val hoppas jag att fler människor som hamnat utanför ska få den hjälp som krävs för att förändra sin livssituation och att finna en väg tillbaka in i samhället.”
Majs bidrag går till Stockholms Stadsmission för att stödja deras arbete att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Stockholms Stadsmission gör oerhört mycket för att komplettera samhällets insatser för hemlösa, utsatta barn och ungdomar. Rent konkret bidrar de bland annat med mat och kläder, bedriver nattjour och stödboenden. Stort tack Jill, för att du uppmärksammat ett lokalt problem, där du vill agera och göra skillnad i vår närmiljö. Tack för din omtanke om människor som finns i vår absoluta närhet, men befinner sig långt bort när det gäller trygghet, värme och ekonomiska förutsättningar.
Jonas C
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Läkare utan gränser för att stödja deras insats i Moçambique som drabbats mycket hårt av cyklonen Idai. Pengarna hjälper Läkare utan gränser att bedriva akutsjukvård samt att bekämpa en hotande koleraepidemi.”
Aprils bidrag går till Läkare Utan Gränsers arbete i Moçambique som drabbats hårt av cyklonen Idai. Stort tack, Jonas, för att du är så vaken, agerar snabbt och väljer att ge din gåva som support till en akut situation där det är ett absolut nödläge. Det känns mycket bra för Complyit att du med ditt val gör så att vi här och nu kan hjälpa till mitt under en pågående katastrof. https://lakareutangranser.se/nyheter/idai-insatsen-i-mocambique-vaxer
Jonas L
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Suicide Zero som arbetar för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och förebygga självmord. Jag har själv en anhörig som har tagit sitt liv och vet vilken smärta och vanmakt detta orsakar. Det kan vara svårt att förstå vilket lidande en person upplever för att välja att avsluta sitt liv. Det är vanligare än man tror, fyra personer om dagen tar sitt liv helt i onödan. Allt fler yngre personer, som bara är i början av sina liv, väljer att avsluta det i förtid. Våga ta det jobbiga samtalet, det kan rädda liv. Med detta bidrag från oss hoppas jag att vi kan göra någon skillnad. Ta hand om varandra där ute.”
Mars bidrag går till Suicide Zero som arbetar för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och förebygga självmord. Stort tack Jonas, din motivering talar för sig själv. Vi hoppas donationen och inlägget bidrar till att fler vågar tala med varandra om detta svåra ämne.
Åsa W
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Unicefs världsföräldrar för alla utsatta barn i världen som inte alltid har det som vi själva tar för givet. Barnen är de mest utsatta i svåra förhållanden, samtidigt som de är vår framtid. Med mitt val hoppas jag att fler barn i världen som lever under dessa omständigheter kan få det något lite bättre och en ljusare framtid.”
Februaris bidrag går till Unicefs Världsföräldrar. Åsa är själv världsförälder sedan 14 år tillbaka och vill nu ge ytterligare en riktad insats till denna globala organisation. ”Du hjälper inte bara ett eller några barn, i en by eller i ett land. Du är med och kämpar för utsatta barn över hela världen. Ge pengar varje månad – var med och kämpa för barn varje dag – bli världsförälder.” https://unicef.se/ Stort tack, Åsa, för att du bidragit med ytterligare en donation som går till det viktigaste vi har – våra barn.
Huguette Johansson
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Hjärnfonden för att stödja forskningen om neurologiska sjukdomar. En utökad kunskap om hjärnan främjar möjligheten att kunna förstå och lyckas besegra dess sjukdomar. Med mitt val hoppas jag på bättre läkemedel för att både sjukdomsdrabbade och deras anhöriga ska få en ökad livskvalitet.”
Januaris bidrag går till Hjärnfonden, en organisation som jobbar med att stödja forskningen av neurologiska sjukdomar. Lite mer specifikt har Huguette valt att rikta bidraget mot MS. Stort tack, Huguette, för att du bidragit till ett område som vi tror alla känner för och med ett nära släktskap till det som vi på Complyit arbetar med när forskningen resulterat i ett hjälpande läkemedel.
Madeleine G
”Med mitt val hoppas jag kunna bidra till att glädje når ut till barn i de mest utsatta situationer. Alla barn förtjänar att få skratta.”
Decembers bidrag tar vår värdering Joy till nästa nivå då 10 000 kr går till den ideella organisationen Clowner utan gränser, som arbetar med att sprida hopp, skratt och glädje till barn i utsatthet. “Vi förvandlar din gåva till skratt och tar den till de barn som behöver det allra mest. När det fungerar som bäst skapas hopp. Någon kiknar av skratt. Någons värld förändras. Världen förändras.” Stort tack, Madeleine, för att du tagit Joy på allvar och omvandlat detta till en god sak som når långt utanför Complyits gränser.
Erika P
”Jag har valt att bidra med 10 000 kronor till Läxhjälpen för deras arbete med att öka gymnasiebehörigheten i utsatta områden och minska risken för framtida utanförskap. Jag önskar ett samhälle där alla har samma möjlighet att forma sitt liv oberoende av var du bor, din bakgrund, dina föräldrars bakgrund och utbildning. Med mitt val vill jag bidra till en mer likvärdig skola för alla barn.”
Novembers bidrag går till Läxhjälpen som bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i utsatta områden. Målgruppen är elever som saknar godkända betyg i årskurs 8 och 9 och som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor samtidigt som de fungerar som en positiv förebild och mentor.