Complyit
Jag och Firas tycker att det starka sociala engagemanget är ett härligt inslag hos oss på Complyit. Det är tydligt att alla brinner för något och att det finns en vilja att förändra och påverka saker till det bättre. Det är också tydligt att vi brinner för olika saker och det är svårt att motivera varför det ena skulle vara viktigare än det andra. Därför har vi bestämt oss för att införa något helt nytt så att alla får möjlighet att sätta sin personliga prägel på de insatser Complyit sponsrar.
Varje månad kommer vi låta en medarbetare få möjligheten att donera 10000 kr till en god sak som hen brinner för. Med detta hoppas jag och Firas att vi får en härlig mångfald av områden, lokalt och globalt, som vi kan stödja och brinna för tillsammans!
Anna och Firas
Ägare och grundare
av Complyit
Eva D
”Jag har valt att bidra till Ronald McDonald Barnfond. Det finns inget hemskare för en förälder än att tvingas tillbringa dagar, veckor eller månader på ett sjukhus långt ifrån sitt hem med ett svårt sjukt barn. Initiativ som detta ger en chans till vardag, trygghet och stöd till de barnen och hela deras familj. Med mitt val hoppas jag kunna bidra i att husen stiftelsen driver kan vidareutvecklas och fortsätta hjälpa de som behöver dem”
Varje månad kommer vi låta en medarbetare få möjligheten att donera 10 000 kr till en god sak som hen brinner för. Majs bidrag går till Eva Daskalaki som valt organisationen Ronald McDonald Barnfond. Majs bidrag går till Eva Daskalaki som valt organisationen Ronald McDonald Barnfond. Ibland behöver sjuka barn vård som bara finns på specialistsjukhus långt hemifrån. Men det är svårt att bli riktigt bra utan sin familj, i en främmande sjukhusmiljö med apparater överallt. Det är också påfrestande för övriga familjemedlemmar när ett barn genomgår tuffa behandlingar. Därför finns Ronald McDonald Hus – ett hemlikt och tryggt boende för hela familjen, nära sjukhuset. Stort tack Eva för ett val till en otroligt viktig organisation.
Jenny E
Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Läkare Utan Gränser för att deras viktiga insatser med sjukvård och humanitär hjälp räddar liv runt om i världen. Med mitt val vill jag/hoppas jag att organisationen kan bistå fler människor som befinner sig i kris och katastrofer med humanitär och medicinsk hjälp.
Varje månad kommer vi låta en medarbetare få möjligheten att donera 10 000 kr till en god sak som hen brinner för. Mars bidrag går till Jenny Eriksson som valt organisationen Läkare utan gränser, en organisation som varje år bistår miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp i runt om i världen. Läkare utan gränser tar inte hänsyn till vilket politiskt läger eller vilken folkgrupp människor tillhör. Inte heller vilken sida av en konflikt de står på, eller om de befinner sig i en bortglömd kris eller i en uppmärksammad katastrof. Alla människor har lika rätt till hjälp och sjukvård. Stort tack Jenny för ett val till en otroligt viktig organisation.
Klara P
"Jag har valt att bidra med 10 000kr till Suicide Zero för att stötta deras viktiga arbete mot psykisk ohälsa. Med mitt val hoppas jag att vi kan bidra till att öka de resurser som satsas på suicidprevention, då resurserna idag inte är i relation till hur stort problemet är. Jag vill med bidraget belysa och normalisera diskussioner kring psykisk ohälsa och självmord för att göra vägen kortare för de personer som behöver hjälp, så att de kan få rätt stöd innan det är för sent."
Varje månad kommer vi låta en medarbetare få möjligheten att donera 10 000 kr till en god sak som hen brinner för. Februaris bidrag går till Klara Pettersson som valt organisationen Suicide Zero. Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige. Suicide Zero erbjuder suicidpreventiva utbildningar till privatpersoner, kommuner, företag och skolpersonal, påverkar politiker och andra samhällsaktörer och stödjer och bidrar till suicidpreventiv forskning. Stort tack Klara för ett val till en otroligt viktig organisation.
Adil Gabarli
"Jag väljer att donera 10 000 kr till Rädda Barnen för att bidra till deras viktiga arbete med att skydda och stödja barn i nöd över hela världen. Genom denna donation hoppas jag bidra till deras uppdrag och stödja deras värderingar att göra en skillnad i barns liv, speciellt de som är drabbade av konflikter, fattigdom och katastrofer."
Varje månad låter vi en medarbetare få möjligheten att donera 10 000 kr till en god sak som hen brinner för. Januaris bidrag gick till Adil som valde Rädda Barnen. Rädda Barnen finns på plats i Sverige och 117 andra länder och arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Fokuset ligger på hälsa, utbildning, trygghet och hjälp vid katastrofer. Rädda Barnen är noga med att hålla nere sina kostnader och under 2022 använde de hela 92 procent av pengarna till direkta insatser för barnen. Stort tack Adil - ditt bidrag gör verkligen skillnad!
Oscar L
Oscar Ljungqvist
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Unicef för att stötta deras arbete för barns rättigheter. Barn drabbas hårt i konflikter och är då i behov av de mest grundläggande saker såsom akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten. Med det här bidraget hoppas jag kunna göra en liten skillnad för de som behöver det allra mest."
Varje månad låter vi en medarbetare få möjligheten att donera 10 000 kr till en god sak som hen brinner för. Augustis bidrag går till Oscar som har valt Unicef. Unicef kämpar över hela världen i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Som en del av FN har de ett unikt inflytande, eftersom de arbetar tillsammans med och på uppdrag av regeringar i 190 länder. De bedriver även omfattande forskning kring kvinnors och barns situation och ger kontinuerligt ut rapporter om statistik och framsteg. Stort tack Oscar - ditt bidrag gör verkligen skillnad!
Louise F
Louise Lagercrantz Forss
"Jag har valt Ellas Hjältar för att det är en organisation som med sitt arbete sprider glädje och gör ett fantastiskt jobb för de barn och anhöriga som verkligen behöver det. Att bli sedd och få en önskning uppfylld kan betyda mycket för den som har det tufft. Med mitt val hoppas jag på att kunna få möjligheten att hjälpa barn och familjer att uppfylla sina drömmar och skapa fina minnen."
Varje månad låter vi en medarbetare få möjligheten att donera 10 000 kr till en god sak som hen brinner för. Junis bidrag går till Louise som har valt Ellas Hjältar. Ellas hjältar hjälper drabbade barnfamiljer runt om i hela Sverige. Hos dem kan alla som på något sätt kämpar i sin vardag få hjälp och stöd. De anordnar idolträffar, aktiviteter, ger samtalsstöd och erbjuder familjer den livskvalitet som de är värda. Det är viktigt för grundaren att bygga upp en relation med familjen, lyssna till deras historia, svara på frågor och vara en stöttande part före, under och efter de fått sin önskan uppfylld. Det är det som skiljer Ellas hjältar från många andra hjälporganisationer. Stort tack Louise - ditt bidrag gör verkligen skillnad!
Susanna L
”Jag är oerhört tacksam över att få donera 10 000 kr till Alzheimerfonden. Jag känner en personlig koppling till detta eftersom en närstående lider av sjukdomen. Detta har påverkat mig djupt och drivit mig att engagera mig i kampen mot Alzheimers sjukdom. Genom att stödja Alzheimerfonden hoppas jag kunna bidra till att öka medvetenheten, stödja forskningen och ge hopp till alla de som kämpar mot Alzheimer idag och i framtiden.”
Varje månad låter vi en medarbetare få möjligheten att donera 10 000 kr till en god sak som hen brinner för. Aprils bidrag går till Susanna som har valt Alzheimerfonden. I dag är ca 160 000 människor i Sverige drabbade av någon demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste av dem. Man räknar dessutom med att antalet demenssjuka i världen kommer att ha tredubblats fram till år 2050. Detta beror bland annat på att livslängden har ökat och det är i första hand äldre som drabbas. Trots det saknas ännu både botemedel och bra mediciner och det är därför det är så viktigt att bidra till forskningen. 
Gertrud N
"Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Hjärt-Lungfonden för att jag har haft flera närstående som har gått bort allt för tidigt och det har haft en stor påverkan på mitt liv. Med mitt val hoppas jag att behandling och preventivt arbete vid hjärt-lungsjukdomar fortsätter att förbättras.”
Decembers bidrag går till Gertrud som valt att skänka 10 000 kr till Hjärt-Lungfonden, en organisation som samlar in och delar ut medel till hjärt- och lungforskning. Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat i Sverige, men tack vare forskningen så lever de som drabbas idag i genomsnitt 12–15 år längre än för bara trettio år sedan. Stort tack Gertrud - för att du genom din varma gåva till Hjärt-Lungfonden hjälper forskningen framåt och därigenom förlänger och räddar liv.
Bahareh S
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till Läkare Utan Gränser för deras insatser som har räddat liv på tusentals människor drabbade av krig, kris och naturkatastrofer runtom i världen. Med mitt val hoppas jag att organisationen kan bistå fler människor med humanitär och medicinsk hjälp och ge hopp till drabbade människorna världen över.”
Augustis bidrag går till Läkare utan gränser, en organisation som varje år bistår miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp i runt om i världen. Läkare utan gränser tar inte hänsyn till vilket politiskt läger eller vilken folkgrupp människor tillhör. Inte heller vilken sida av en konflikt de står på, eller om de befinner sig i en bortglömd kris eller i en uppmärksammad katastrof. Alla människor har lika rätt till hjälp och sjukvård. Stort tack Bahareh - för att ditt val faller på en organisation som Complyit tycker är superviktig, och som vi därför valt att stötta tidigare på olika sätt.
Bibiyan A
”Jag har valt att donera 10 000 kr till UNICEFs katastroffond som arbetar för att bekämpa den rådande humanitära svältkatastrofen. Global uppvärmning och flera uteblivna regnsäsonger har lett till ökad hungerkris med katastrofala följder. Vi går mot den värsta hungerkrisen på 40 år och situationen förväntas förvärras de kommande månaderna. Det blir svårt att överleva i dessa områden utan humanitär hjälp. Med min gåva vill jag stödja UNICEFs akutinsatser för att rädda de barn som är i livshotande undernäring. Jag vill belysa vikten av att hjälpas åt att stoppa hunger och rädda liv.”
Junis bidrag går till UNICEFs katastroffond, som varje minut räddar ett barns liv på Afrikas horn. Torkan i Somalia, Etiopien och Kenya, är den värsta på 40 år. Barn dör av undernäring och vattenbrist. Mammor begraver sina barn längs vägen när de flyr i jakt på mat och vatten. Föräldrar som tvingas gifta bort sina unga döttrar för att kunna köpa mat och vatten så att resten av familjen ska överleva. I skuggan av allt annat som händer i världen har pengar för att hjälpa, till stor del uteblivit. Stort tack Bibbi - för att du valt ett enormt viktigt område som inte får tillräckligt med stöd och hjälp när världens fokus finns på annat håll. Tack för att du vidgar våra vyer och låter Complyit hjälpa i 360 grader.
”Jag har valt att donera 10 000 kr till Alzheimerfonden, för stöd till forskning mot demenssjukdomar och i synnerhet Alzheimer. Det ger kanske inte avkastning på en gång, men i framtiden och jag tycker det känns bra att stödja forskning.”
Majs bidrag går till Alzheimerfonden som samlar in och delar ut medel till demensforskning. Trots att fler än 160 000 människor i vårt land lider av någon form av demenssjukdom saknas ännu både botemedel och bra mediciner. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Därför är det bråttom att lösa demensgåtan. Stort tack David - för att du genom din gåva hjälper forskningen framåt med en sjukdom som många av oss kan relatera till, och som påverkar såväl anhöriga som den drabbade själv. Detta blir andra gången valet faller på just denna fond då även vår Co-worker Elisabeth valde att ge sin donation till dem februari 2020. Ett område som alltså ligger oss varmt om hjärtat.
Jacob K
”Jag har valt att bidra med 10 000 kr till UNHCR för att stötta barn och familjer på flykt. Med mitt val hoppas jag att några får det skydd och den nödhjälp de behöver.”
Aprils bidrag går till ännu en gång till UNHCR. Jacob har valt att dela summan mellan två områden i kris; Ukraina där kriget pågår sedan 24:e februari samt Jemen där konflikter har pågått i över sex år. Det är en bortglömd mänsklig katastrof som förvärras varje dag. Hem, sjukhus och skolor bombas och Jemen går mot den värsta svältkatastrofen som världen har sett på flera decennier. 400 000 barn är svårt undernärda, om inte läget förbättras har de bara veckor eller månader kvar i livet. Stort tack Jacob - för att du genom din gåva till UNHCR återigen visar att vi på Complyit bryr oss och engagerar oss i andra människors liv och livsöden. Och vi gör det på riktigt i handling och engagemang.
Coexist
”Vi har valt att skänka 50 000 kr till UNHCRs arbete för att akut stötta och hjälpa barn och familjer i Ukraina.”
Det är med bestörtning, oro och sorg vi alla följer utvecklingen i Ukraina. Mars bidrag har vi därför valt att femdubbla och i vår interna grupp Coexists namn skänka till UNHCRs otroligt angelägna och viktiga arbete med att stötta barn och familjer på flykt i Ukraina. Just nu dubblas alla bidrag tack vare Akelius Foundation och vi uppmanar alla som har möjlighet att göra ett bidrag.

Tidigare I Contributes