Complyit

Dags för audit, men brist på tid?

Kontakta oss så berättar vi mer och ger referenser till nöjda kunder.

Complyits team av erfarna lead auditors ...

… utför de flesta typer av audits var som helst i världen. Exempel på jobb vi genomfört är:

•GMP-audits av tilltänkta CMO. Är leverantören från Kina? Inga problem. Vi ordnar översättare med gedigen branschkunskap

•Audits av leverantörer till producenter av läkemedel, medicinteknik och distributörer enligt ISO9001, GAMP5, ISO17025, ISO13485, MDR, GDP mfl

•Internaudits av hela eller delar av de interna processerna

•Mock-inspektioner av egen verksamhet inför externa audits/inspektioner

Complyit kan ta ett helhetsansvar …

… eller jobba tillsammans med interna auditörer. Vi utför:

•Förberedelser i form av inläsning på och kontakt med leverantör för överenskommelse om datum, alternativt inläsning på företag som ska genomgå internaudit

•Genomförande av audit, med specifika checklistor

•Rapportskrivning, med observationer grundade på regulatoriska krav eller standardkrav

•Uppföljning av auditsvar och stängning av audit