Complyit

Grattis Julia till din nya roll som konsultchef

Grattis Julia till din nya roll som konsultchef. Du har ju just kommit tillbaka från din föräldraledighet och byter konsultrollen mot konsultchefsrollen. Nu vill vi gärna lära känna dig lite bättre.

Hur skulle du beskriva dig själv?

Jag skulle beskriva mig själv som glad, omtänksam och nyfiken. Min nyfikenhet är kanske mitt mest framträdande karaktärsdrag. Genom den har jag ett genuint intresse för andra människor, för att resa och pröva nya saker. Min nyfikenhet är det som driver mig att utvecklas.  

Vad är det som gör att du trivs på Complyit?

För mig är det viktigaste på arbetsplatsen mina kollegor, och det är just mina fina kollegor som får mig att trivas så bra på Complyit. Den positiva attityden och samspelet oss sinsemellan skapar en varm arbetsplats. Vår delade vilja att göra ett bra jobb och hur vi inspireras av varandra stimulerar oss att utvecklas både tillsammans och var för sig.  

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

Jag beskrev ovan mig själv som glad, omtänksam och nyfiken, dessa är egenskaper som jag tar fasta på i mitt ledarskap. Med en positiv attityd, ett lyhört sinne och tydlig kommunikation vill jag i mitt ledarskap fortsätta bidra till att Complyit ska vara en arbetsplats där jag tillsammans med mina kollegor trivs och utvecklas.

Slutligen, vad ser du fram emot med i din nya roll?

Jag har tidigare arbetat som konsult på Complyit och trivts bra i den rollen. I min nya utmaning ser jag fram emot att möta och lära känna våra kunder, att lära känna deras behov och önskemål, och mot att möta dessa. Jag ser även fram emot att arbeta mer med våra härliga konsulter.