Complyit

Idag medverkar vi på Läkemedelsakademins temadag om GDP

Idag har två av våra duktiga Co-workers, Suzan Forsberg och Sigurbjörg Gudmundsdottir medverkat som talare på Läkemedelsakademins temadag inom GDP.