Complyit

Idag medverkar vi på Läkemedelsakademins temadag om GDP

Idag har två av våra duktiga Co-workers, Suzan Forsberg och Sigurbjörg Gudmundsdottir medverkat som talare på Läkemedelsakademins temadag inom GDP.

Vi är övertygade om att de kommer vara en stor tillgång för oss både som ledare och medarbetare och att de genom sina erfarenheter och kontakter kan öppna upp för nya spännande möjligheter.

Nu i oktober börjar Stina Johansen som har en mycket gedigen erfarenhet av arbete inom medtech och läkemedel, med regulatorisk expertis inom MDR och kombinationsprodukter.

Varmt välkommen Stina!