Complyit

Välkomna Johanna och Sofia!

Idag börjar Johanna och Sofia som nya Co-workers på Complyit.

Varmt välkomna Johanna och Sofia. Johanna har en bakgrund inom bland annat kvalificering av labb och Sofia är erfaren QA/RA inom främst medicinteknik.