Complyit

Samma koncept - nytt område

Nu breddar vi vårt utbud och vill förse våra kunder med de bästa konsulterna även inom Regulatory.

Vi är fantastiskt glada över att vi lyckats knyta till oss Paula Diago, som med sin erfarenhet och sin nya gruppering kommer att lösa våra kunders frågeställningar och utmaningar inom det komplexa området Regulatory Affairs och Compliance.