Complyit

Om oss

Tillsammans är vi ett starkt team med lång och bred erfarenhet från Life Science industrin.

Complyit erbjuder tjänster inom projektledning, kvalitetssäkring och validering inom läkemedels- och medicinteknikindustrin, där kraven som ställs på personalens erfarenhet och kunskap är av största vikt.

Vi är angelägna om att hitta medarbetare med stor social kompetens, som kan leverera ett mervärde till varje kund. Vid rekrytering ligger därför vårt fokus på individens särskilda förmågor, kunskaper och personlighet.

Vår affärsidé

Att genom våra högpresterande, motiverade och kompetenta medarbetare, tillhandahålla konsulttjänster av högsta kvalitet inom kvalitetsledning, projektledning och validering.

Vår vision

Att vara förstahandsvalet, både när det gäller våra kunders utmaningar och när det gäller våra medarbetares val av arbetsgivare.

Våra Värderingar

Fantastisk personal – vi är de bästa av de bästa. 

Respekt – respekt för kunden, respekt för tid, pengar och varandra.

Glädje – våra kunder ska ha kul när de arbetar med oss. Vi ska ha kul tillsammans med våra kunder. 

Vi ger kunden mycket mer – vi är inte bara charmiga, vi kan leverera också.