Complyit

Audits

Complyit erbjuder kompetensinom: 

·       Planering, utförande eller uppföljning av audit. 

·       Ledande auditör. 

·       Audit av projekt. 

·       Internaudit, dvs granskning för att säkerställa att din verksamhet följer ert kvalitetsledningssystem. 

·       Leverantörsaudit, dvs granskning av en leverantör enligt en standard eller förutbestämda krav. 

Förbereda ditt företag inför kommande audit eller inspektion, genom att identifiera nödvändiga aktiviteter och sammanställa dokumentation som krävs eller saknas.

Regelverk och standarder vi jobbar med i urval; 

·       GMP, läkemedelstillverkning 

·       GAMP5, datoriserade system 

·       ISO 13485, kvalitetsledningssystem medicinteknik 

·       ISO 9001, kvalitetsledningssystem 

·       ISO 27001, IT-Säkerhet 

·       ISO 14644, renrum och kontrollerade miljöer 

·       ISO 17025, krav för provnings- och kalibreringslaboratorier 

#
Audits and inspections
#
GMP compliance
#
GAMP5
#
Medical device (ISO 13485)
#
ISO 9001
#
ISO 27001
#
ISO 14644
#
ISO 17025