Complyit

GAP-analys

Complyits konsulter kan hjälpa till med att utföra GAP-analyser för att identifiera brister lik väl som förbättringsmöjligheter, med siktet inställt på att er verksamhet ska nå sin fulla potential.

Regelverk och standarder viarbetar med i urval:  

·       Eudralex, läkemedelstillverkning  

·       21CFR

·       MDR

·       IVDR

·       GAMP 5, datoriserade system  

·       ISO 13485, kvalitetsledningssystemmedicinteknik  

·       ISO 9001, kvalitetsledningssystem  

·       ISO 27001, IT-Säkerhet  

·       ISO 14644, renrum och kontrollerademiljöer  

·       ISO 17025, krav för provnings- ochkalibreringslaboratorier 

#
GAP analysis