Complyit

GAP-analys

Complyits konsulter kan hjälpa till med att utföra GAP-analyser för att identifiera brister likväl som förbättringsmöjligheter, med siktet inställt på att er verksamhet ska nå sin fulla potential.

Ett urval av regelverk och standarder som vi arbetar med:  

  • Eudralex, läkemedelstillverkning  
  • 21CFR
  • MDR
  • IVDR
  • GAMP 5, datoriserade system  
  • ISO 13485, kvalitetsledningssystemmedicinteknik  
  • ISO 9001, kvalitetsledningssystem  
  • ISO 27001, IT-säkerhet  
  • ISO 14644, renrum och kontrollerade miljöer  
  • ISO 17025, krav för provnings- och kalibreringslaboratorier 

Kan det vara något för er? Vi berättar gärna mer!

#
GAP analysis