Complyit

Gransking av marknadsföringsmaterial


Complyit erbjuder en omfattande granskning av marknadsföringsmaterial för medicintekniska produkter. Vi kan hjälpa dig att säkerställa att ditt företags marknadsföring är i linje med gällande lagar och regler, samt att den är korrekt, tydlig och trovärdig.

Som tillverkare av medicintekniska produkter är man skyldig att se till att produkten är säker för användaren och att den lever upp till de regelverk som finns, men också att all marknadsföring reflekterar detta och ger sanningsenlig information om produkten. Missvisande marknadsföring kan leda till beslut om förbud eller föreläggande förenade med vite. Våra erfarna konsulter har djup förståelse av de riktlinjer och lagar som styr medicintekniska produkter och vi kan hjälpa dig att säkerställa att ditt marknadsföringsmaterial följer dessa krav.

Granskningen anpassas efter dina behov och din produkt, och vi kan bland annat se över din hemsida, tryckmaterial och inlägg på sociala medier. Vi hjälper dig att identifiera och åtgärda eventuella brister i materialet så att det uppfyller de höga standarder som krävs inom branschen.

#
Medical device (ISO 13485)
#
GAP analysis
#
Audits and inspections
#
Certification