Complyit

Hjälp att söka finansiering

Begränsade resurser och brist på finansiering gör att de ökande regulatoriska kraven leder till utmaningar för framför allt mindre företag. Men det finns anslag att söka som kan ha betydande inverkan på din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att identifiera och ansöka om dessa anslag. Vårt mål är inte bara att tillhandahålla vår expertis, utan även att vägleda dig genom ansökningsprocessen och öka dina möjligheter att säkra de nödvändiga medlen.  

Genom att erbjuda hjälp med att söka ekonomiskt stöd strävar vi efter att ge dig möjligheten att fullt ut fokusera på att bygga upp din affärsidé.