Complyit

ISO 13485

Genom att arbeta och certifieras enligt ISO 13485, kan man säkerställa att verksamheten lever upp till detta.

Complyit kan hjälpa er att säkerställa att ni följer de arbetssätt som beskrivs i ISO 13485-standarden på flera sätt, genom att bistå med kompetens inom:

• GAP-analys mot nuvarande kvalitetsledningssystem

• Projektledning

• Skapa eller se över kvalitetsprocesser och rutiner/instruktioner

• Utbildning

• Förberedelser inför certifiering enligt ISO 13485 (skapa/granska styrande och redovisande dokumentation, kontakt med anmält organ).

• Förbereda inför audit/utföra intern audit.

#
Medical device (ISO 13485)
#
GAP analysis
#
Audits and inspections
#
Certification