Complyit

MDSAP

MDSAP är initierat av International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) med syfte att införa ett gemensamt revisionsprogram, där en enda kvalitetsrevision (MDSAP), möter kraven för marknadstillträde i alla de deltagande länderna.

MDSAP bygger på ISO 13485 och stödjer båda de senaste utgåvorna av standarderna, där Complyit kan hjälpa till att utföra GAP-analyser, i förhållande till de respektive deltagande länderna.

  •  GAP-analys MDSAP mot nuvarande kvalitetsledningssystem
  • Projektledning
  • Skapa eller se över kvalitetsprocesser och rutiner/instruktioner
  • Utbildning
  • Förberedelser inför certifiering enligt MDSAP (skapa/granska styrande och redovisande dokumentation, kontakt med certifieringsorgan)
  • Förbereda inför audit/utföra intern audit
#
Quality Management Systems
#
MDSAP
#
Medical device (ISO 13485)