Complyit

Produktutveckling

Inom produktutveckling av läkemedel och medicintekniska produkter behövs kompetens inom alla faser, från idé till ny produkt på marknaden. Vi hjälper våra kunder få ut sina innovativa produkter – så att de kan börja göra nytta i samhället. Våra konsulter har erfarenhet som projektledare, kvalitetssäkrare och utvecklingsingenjörer inom:  

  • Forskning och utveckling
  • Utveckling av produktkoncept
  • Investeringsprojekt
  • Framtagning av prototyp med tillhörande metoder för tillverkning
  • Test av prototyp enligt krav på prestanda
  • Tillverkning av material för användning i kliniska studier
  • Riskanalyser och design review
  • Förbättring av befintlig produkt
  • Framtagning av teknisk dokumentation, i enlighet med regelverk, riktlinjer och standarder

Har du en idé som du vill förverkliga? Vi håller dig i handen under resans gång.

#
Product Development
#
Process development
#
GMP compliance
#
Design qualifications and reviews
#
Quality Risk Management
#
Clinical Supply
#
Technical Documentation
#
DHF
#
Medical device (ISO 13485)