Complyit

Produkt/processutveckling

Inom produktutveckling avläkemedel och medicintekniska produkter behövs kompetens inom alla faser frånidé till ny produkt på marknaden. Complyit erbjuder konsulter med erfarenhetsom projektledare, kvalitetssäkrare och utvecklingsingenjörer inom:  

  • Forskning och utveckling
  • Utveckling av produktkoncept
  • Investeringsprojekt
  • Framtagning av prototyp med tillhörande metoderför tillverkning
  • Test av prototyp enligt krav på prestanda
  • Riskanalyser och design review
  • Förbättring av befintlig produkt
  • Framtagning av teknisk dokumentation, i enlighetmed regelverk, riktlinjer och standarder
  • CE-märkning [SJ1] 

Nyckelbegrepp: #GMP #DesignControl #RiskManagement #TechnicalDocumentation #STED #ISO13485#QSR

 [SJ1]Tabort? Placera under RA!