Complyit

Produktutveckling

Inom produktutveckling av läkemedel och medicintekniska produkter behövs kompetens inom alla faser från idé till ny produkt på marknaden. Complyit erbjuder konsulter med erfarenhet som projektledare, kvalitetssäkrare och utvecklingsingenjörer inom:  

  • Forskning och utveckling
  • Utveckling av produktkoncept
  • Investeringsprojekt
  • Framtagning av prototyp med tillhörande metoder för tillverkning
  • Test av prototyp enligt krav på prestanda
  • Tillverkning av material för användning i kliniska studier
  • Riskanalyser och design review
  • Förbättring av befintlig produkt
  • Framtagning av teknisk dokumentation, i enlighet med regelverk, riktlinjer och standarder
#
Product Development
#
Process development
#
GMP compliance
#
Design qualifications and reviews
#
Quality Risk Management
#
Clinical Supply
#
Technical Documentation
#
DHF
#
Medical device (ISO 13485)