Complyit

Quality Assurance

Inom läkemedelsbranschen och medicinteknik är kvalitetssäkring och kvalitetskontroller nödvändig processer för att säkerställa säkerhet och prestanda. Vi erbjuder QA-tjänster såsom kvalitetsingenjör eller kvalitetschef, med ansvarsområden inom:

·       Granskning och frisläppning av produkt. 

·       Kvalitetskontroll (QC). 

·       Granskning av produkt- och projektdokumentation (projekt QA). 

·       Avvikelser och ändringsärenden (NC/CAPA & CC). 

·       Periodisk kvalitetsgranskning (product quality review, PQR). 

·       Ansvarig för kvalitetsledningssystem, kvalitetsmål. 

·       Ansvar för dokumentsystem och arkivering. 

#
Quality Assurance
#
Quality Management Systems
#
Quality Assurance Agreements
#
Deviation Analysis and Management
#
Change Management
#
Quality Control
#
Product Maintenance (Life Cycle Management)
#
Responsible Person
#
QA-IT