Complyit

Quality Assurance

Inom läkemedelsbranschen och medicinteknik är kvalitetssäkring (Quality Assurance, QA) och kvalitetskontroller (Quality Control, QC) nödvändiga processer för att säkerställa prestanda och säkerhet. Vi erbjuder QA-tjänster såsom kvalitetsingenjör eller kvalitetschef, med ansvarsområden inom:

  • Granskning och frisläppning av produkt 
  • Kvalitetskontroll (QC)
  • Granskning av produkt- och projektdokumentation (projekt QA)
  • Avvikelser och ändringsärenden (NC/CAPA & CC) 
  • Periodisk kvalitetsgranskning (product quality review, PQR) 
  • Ansvarig för kvalitetsledningssystem, kvalitetsmål
  • Ansvar för dokumentsystem och arkivering

Är ni i behov av stöttning inom dessa områden? Ta då kontakt med oss!

#
Quality Assurance
#
Quality Management Systems
#
Quality Assurance Agreements
#
Deviation Analysis and Management
#
Change Management
#
Quality Control
#
Product Maintenance (Life Cycle Management)
#
Responsible Person
#
QA-IT