Complyit

Quality Risk Management

Riskhantering är relevant över produktens hela livscykel och hjälper dig även att prioritera kvalitetsarbetet. Med hjälp av bra och tydliga metoder blir arbetet kring riskhantering effektivt. 

Complyit besitter expertkompetens vad det gäller etablerade metoder för riskhantering inom läkemedels- och medicinteknikbranschen och erbjuder konsulter som bland annat kan hjälpa till med att: 

  • Leda och utföra riskbedömningar och riskhantering
  • Dokumentera riskutvärdering och kontrollstrategi
  • Identifiera lämpligt val av metod för riskanalys beroende på kontext och de regelverk som gäller för produkten
  • Implementera riskhantering i organisationens arbete
  • Utforma procedurer (SOP) för riskhantering och upprätta så kallade Risk Management Files
  • Utbildning i riskhantering

#
Quality Risk Management
#
Risk assessment