Complyit

Rengöringsvalidering

Våra konsulter har erfarenhet gällande validering av så väl manuella som automatiska rengöringsprocesser, inklusive validering av ståtider och utformning av rekvalificering-scope. Vi har bland annat arbetat med automatisk rengöring av frystorkar, tank-rör-system, och diskmaskiner.

I projekt som berör rengöringsvalidering kan vi hjälpa er med följande: 

·       Förstudier för att ta fram eller optimera rengöringsprocesser. 

·       Utföra spraypattern-tester.  

·       Planera och leda valideringsarbetet (se Valideringsledning). 

·       Skriva protokoll och utföra provtagningar. 

·       Analysera provresultat och färdigställa valideringsrapporter. 

·       Hantera avvikelser och ändringsärenden. 

·       Utföra GAP-analyser för att säkerställa att befintliga rengöringsvalideringar lever upp till företagets interna standard, så väl som myndighetskrav.  

·       Utbilda personal i framtagna rengöringsprocesser.

#
Cleaning Validation
#
Validation Lead
#
Process validation
#
Deviation Analysis and Management
#
Validation documentation