Complyit

Rengöringsvalidering

Våra konsulter har erfarenhet gällande validering av så väl manuella som automatiska rengöringsprocesser, inklusive validering av ståtider och utformning av rekvalificering-scope. Vi har bland annat arbetat med automatisk rengöring av frystorkar, tank-rör-system, och diskmaskiner.

I projekt som berör rengöringsvalidering kan vi hjälpa er med följande: 

  • Förstudier för att ta fram eller optimera rengöringsprocesser
  • Utföra spraypattern-tester
  • Planera och leda valideringsarbetet (se Valideringsledning) 
  • Skriva protokoll och utföra provtagningar
  • Analysera provresultat och färdigställa valideringsrapporter
  • Hantera avvikelser och ändringsärenden
  • Utföra GAP-analyser för att säkerställa att befintliga rengöringsvalideringar lever upp till företagets interna standard, så väl som myndighetskrav
  • Utbilda personal i framtagna rengöringsprocesser
#
Cleaning Validation
#
Validation Lead
#
Process validation
#
Deviation Analysis and Management
#
Validation documentation