Complyit

Lean/Six Sigma

Lean handlar i första hand om effektivisering av verksamhets- och tillverkningsprocesser och syftet med Six Sigma är att nå besparingar genom att minska variationer och defekter. Det kan tillämpas i alla branscher och är därför aktuellt både inom läkemedel- och medicinteknikområdet.  

Våra konsulter är duktiga på strukturerad problemlösning och har god kompetens inom statistisk analys, vilket är grund en för att nå framgång inom dessa områden. Vi åtgärdar alla problem i processen och hjälper er att lägga tid på rätt saker, som i förlängningen kommer innebära en ökad framgång för ditt företag.

Nyfiken på att höra mer? Ta kontakt med oss redan idag!

#
Operational development (Lean,6-Sigma etc.)
#
Statistical Analysis