Complyit

Lean/Six Sigma

Lean handlar i första hand om effektivisering av verksamhets- och tillverkningsprocesser medan den systematisk problemlösning fokuserar på förbättringsarbete och problemlösning.

Våra konsulter har god kunskap om strukturerad problemlösning och statistisk analys vilket är grunden för att nå framgång inom dessa områden.

#
Operational development (Lean,6-Sigma etc.)
#
Statistical Analysis