Complyit

Supply Chain

Supply chain management (SCM) handlar om flödet genom ett företag, från tillverkningen till att produkten når den slutgiltiga kunden. Complyit förstår värdet av en välfungerande Supply Chain, som skapar värde och eliminerar slöseri. Arbetet innebär en balansgång mellan kostnad, kvalitet, ledtid och flexibilitet.

Vi erbjuder SCM-tjänster inom områden så som:

  • Material Management
  • Produktionsplanering
  • Inventory Management
  • Clinical Supply 

Genom att utnyttja den gedigna kompetensen som våra konsulter besitter kan ditt företag effektivisera sitt flöde, utan att förlora kvalitet. Boka ett möte med en av våra konsultchefer för att få höra mer!

#
Inventory Management
#
Line Management
#
Production planning
#
Supply Management