Complyit

Validering av process/utrustning

Att validera innebär att kontrollera och försäkra kvaliteten av något. Vi erbjuder valideringsledare eller valideringsingenjörer för att validera en process, en lokal eller en metod genom följande aktiviteter:

·       Upprätta en valideringsstrategi 

·       Identifiera vilka delar av processen som kan verifieras och vad som måste valideras

·       Planera och leda valideringsarbetet (se Valideringsledning)

·       Identifiera och motivera provuttag baserat på statistiska metoder, worst case och riskanalys

·       Upprätta protokoll för kvalificeringar (IQ, OQ,PQ)

·       Koordinera och utföra valideringstester

·       Hantera avvikelser och ändringsärenden 

·       Färdigställa valideringsrapporter

·       Identifiera metoder för övervakning och kontroll av processen 

Behöver du hjälp med något av det ovanstående? Vi på Complyit fixar det.