Complyit

Validering av steriliseringsprocesser

Sterilisering kan ske i separat utrustning (tex. autoklaver och steriltunnlar) eller direkt i slutna system (Sterilization in Place) och för godkänd validering behöver kritiska punkter identifieras och effektiv biologisk avdödning verifieras.

Vid validering av steriliseringsprocesser kan våra konsulter hjälpa till med följande:  

·       Planera och leda valideringsarbetet (se Valideringsledning). 

·       Skriva protokoll och identifiera kritiska provtagningspunkter genom riskbaserad analys.   

·       Koordinera och organisera valideringskörningar. 

·       Analysera provresultat och färdigställa valideringsrapporter. 

·       Hantera avvikelser och ändringsärenden. 

Utföra GAP-analyser för att säkerställa att befintliga steriliseringsprocesser lever upp till företagets interna standard, så väl som myndighetskrav.

#
Sterile production
#
Sterilization processes
#
Sterilization Validation
#
Deviation Analysis and Management
#
GAP analysis
#
Validation documentation
#
Process validation