Complyit

Validering av steriliseringsprocesser

Sterilisering kan ske i separat utrustning (tex autoklaver och steriltunnlar) eller direkt i slutna system (Sterilization in Place) och för godkänd validering behöver kritiska punkter identifieras och effektiv biologisk avdödning verifieras.

Vid validering av steriliseringsprocesser kan våra konsulter hjälpa till med följande:  

  • Planera och leda valideringsarbetet (se Valideringsledning)
  • Skriva protokoll och identifiera kritiska provtagningspunkter genom riskbaserad analys
  • Koordinera och organisera valideringskörningar
  • Analysera provresultat och färdigställa valideringsrapporter
  • Hantera avvikelser och ändringsärenden
  • Utföra GAP-analyser för att säkerställa att befintliga steriliseringsprocesser lever upp till företagets interna standard, så väl som myndighetskrav

Vill du höra mer? Ta kontakt redan idag.

#
Sterile production
#
Sterilization processes
#
Sterilization Validation
#
Deviation Analysis and Management
#
GAP analysis
#
Validation documentation
#
Process validation