Complyit

Valideringsledning

Complyits konsulter besitter expertkompetens inom att leda validering och kommissionering, både inom läkemedelsbranschen och medicinteknik och andra branscher inom Life Science. Detta innefattar valideringsledning av:  

  • Mjukvara eller datoriserade system
  • Läkemedelsprocess
  • Process för medicinteknisk produkt
  • Metod
  • Lokal
  • Rengörings- och steriliseringsprocesser
  • Kvalificering av utrustning

Vi tar ansvar för att planera, leda och rapportera arbetet i form av att ta fram planer, kravspecifikationer och resursplanering, leda dagligt testarbete, utfärda och godkänna dokument, hantera avvikelser och ändringar under pågående validering eller kommissionering, se till att utbildning sker av behörig personal i nya rutiner, samt att sammanställa rapporter.  

#
Validation Lead
#
Computerized System Validation
#
Process validation
#
Cleaning Validation
#
Sterile production
#
Qualification
#
Validation Laboratory equipment