Complyit

Karriär

Möt några av våra Co-workers

Oscar

Vad fick dig att söka dig till Complyit?

Innan jag började på Complyit jobbade jag inom forskning och utveckling på ett mindre företag inom biotech. Ett inspirerande arbete men så småningom var jag redo att testa något nytt. Jag ville gärna jobba inom läkemedelstillverkning men var inte riktigt säker på exakt inom vad eller hur jag skulle gå tillväga. Jag kom över Complyit lite av en slump och lockades framförallt av att Complyit kunde erbjuda mig möjligheten att prova olika roller inom branschen. De gav mig en genväg in till intressanta uppdrag. Dessutom fick jag redan på intervjun känslan av att Complyit hade en speciell inställning och relation till sina anställda. Samtalet var väldigt avslappnat men samtidigt professionellt och fullt av bra tips och idéer om vad som skulle passa just mig. Det speglar bra hur det sedan varit att jobba på Complyit.

Vad jobbar du med just nu?

Just nu har jag ett uppdrag som processingenjör på ett läkemedelsföretag. Jag jobbar framförallt med olika förbättringsprojekt och avvikelsehantering. En intressant roll med en hel del dokumentativt arbete men samtidigt hands-on problemlösning i produktionsmiljö.

Berätta om en arbetsrelaterad höjdpunkt under din anställning på Complyit

En höjdpunkt i att arbeta på Complyit är de månadsmöten när någon kollega berättar om sitt uppdrag eller när vi har interna utbildningar. Vi lär oss mycket av varandra och det blir uppenbart vilken bred kompetens som finns inom företaget.Jag upplever det som en stor tillgång när jag är är på mitt uppdrag att ha den samlade kompetensen inom Complyit i ryggen om jag ställs inför något som är helt nytt för mig.

Hur ser du på work/life balance? 

Som småbarnsförälder är det såklart väldigt viktigt för mig att min arbetsgivare är flexibel och visar förståelse för att även privatlivet måste få ta plats. Jag har alltid upplevt både stöd och intresse från Complyits sida för att det ska funka på ett bra sätt.

Vad gör ni för att stärka sammanhållningen i teamen och på företaget?

Complyit ligger verkligen i framkant i att se till att vi konsulter, trots att vi är utspridda på många olika uppdrag, får möjlighet att ha roligt tillsammans. På våra möten läggs alltid stor vikt vid att vi får umgås och lära känna varandra. Det anordnas även roliga aktiviteter av olika former då vi kan ses. Men framförallt är våra konferenser viktiga för sammanhållningen då vi utöver givande möten får mycket tid tillsammans för god mat och aktiviteter.

Hur kan du vara med och påverka på Complyit?

Vi har återkommande möten och konferenser där vi konsulter i arbetsgrupper får möjlighet att diskutera frågor som rör företaget i stort. Jag upplever att ledningen gärna lyssnar, är med och diskuterar och att alla former av förslag som kommer fram är välkomna.

Berätta om någonting du är stolt över på Complyit?

Jag är stolt över att vara del av ett företag med så mycket spetskompetens och trevlig personal. Det är såklart roligt att börja på ett uppdrag och upptäcka att de nya kollegorna på uppdraget redan har hört gott om oss eller har bra erfarenheter från någon tidigare konsult från Complyit. Förväntningarna är höga men jag har alltid upplevt det som något positivt.

Hur bidrar ni på Complyit till en ”bättre värld”?

Vi arbetar inom LifeScience mot företag och projekt som verkligen gör skillnad för människors hälsa. Men utöver det så bidrar Complyit även regelbundet till välgörenhet där vi konsulter får komma med förslag om projekt som vi tycker är viktiga. Ofta har pengarna gått till små, konkreta projekt där vi har kunnat göra stor skillnad.

Fler intervjuer

Marika

"Jag lade märke till Complyit redan några år innan jag sökte mig dit. På något sätt etsade sig bilden av ett litet, familjärt, sympatiskt och lite kaxigt (!) bolag fast hos mig. När det var dags att söka nytt arbete blev det naturligt att ta kontakt och se om Complyit uppfyllde min bild av företaget, mina värderingar och mina förväntningar. Det gjorde det, och här är jag nu fortfarande - fyra år efter vår första träff"
Läs intervjun